Drogie Panie, poniżej znajdziecie nagranie z warsztatów z trądziku różowatego. Uprzejmie prosimy o nieudostępnianie nagrania osobom niebiorącym udziału w warsztatach. Dziękujemy:)